Budowa komina systemowego

Budowa komina regulowana jest w Polsce normą PN EN 1443, która precyzyjnie określa wygląd i skład komina, wymogi dotyczące jego oznaczenia i konstrukcji.

W skład komina oraz jego przewodu wchodzą takie elementy, jak:

 • podstawa (odcinek ulokowany na podłożu i wyposażony w otwór rewizyjny),
 • kształtka przyłącza,
 • kanał wyczystny,
 • wyczystka – otwór wyczystny umieszczany w miejscu podłączenia czopuchy, wyposażony w ognioodporne szczelne zamknięcie,
 • ognioodporne drzwiczki otworu wyczystnego i rewizyjnego – są zespolone z kształtką,
 • kanał wewnętrzny,
 • warstwa izolacyjna,
 • otwory rewizyjne,
 • uchwyty dystansowe,
 • odstojnik kondensatu umieszczony na dnie komina,
 • wypływ kondensatu,
 • zaprawa do łączenia kanału wewnętrznego,
 • zaprawa do powłoki zewnętrznej,
 • zbrojenia,
 • nasada,
 • obudowa lub okładzina.

Komin oraz wkład kominowy powinny zostać na stałe oznaczone specjalistycznymi danymi lub opcjonalnie posiadać logo firmy odpowiedzialnej za wytworzenie danego systemu kominowego. Na kominach powinna być również umieszczona informacja o identyfikacji losowej i/lub dacie produkcji.Ustalone w normie PN EN 1443 zasady konstrukcji komina mają na celu zmaksymalizowanie wydatności systemu oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób z niego korzystających. Istotniejsze z nich mówią o tym, że:

 • Nasada nie może zakłócać pracy komina.
 • Nasada powinna być odpowiednio dobrana, gdy komin jest narażony na silne podmuchy wiatru.
 • Wierzch komina powinien być pokryty betonową czapką.
 • Kominy opalane gazem i olejem opałowym powinny zawierać specjalistyczne odstojniki.
 • Gdy komin wystaje ponad dach, powinien zostać otynkowany i spoinowany.
 • Gdy znajduje się w zewnętrznych ścianach budynku, należy je zaizolować.

Systemy kominowe powinny spełniać wszystkie określone wymagania konstrukcyjne, takie jak: szczelność, odporność na ogień i zawilgocenia, zgodność z parametrami funkcjonującymi w budownictwie itd. Dostęp do komina powinien być łatwy, aby użytkowanie go, przeprowadzanie wszelkich prac konserwatorskich oraz okresowych przeglądów odbywało się bez problemów.

Ważne jest również regularne czyszczenie:

 • przewodów wentylacyjnych – raz na 12 miesięcy,
 • kominów na paliwa ciekłe – raz na 2 lata,
 • kominów na paliwa stałe – min. raz na 4 lata.