Konserwacja kominów

Wybranie i zamontowanie odpowiedniego komina to nie wszystko. Aby cieszyć się bezpiecznym i dobrym ogrzewaniem domu oraz sprawnie działającym kominem, należy pamiętać o jego regularnej konserwacji. Zapomnienie o tym może doprowadzić nie tylko do sytuacji nieprzyjemnych, ale przede wszystkim zagrażających zdrowiu i życiu. Popękane i zanieczyszczone przewody kominowe mogą doprowadzić do pożaru sadzy, który bardzo szybko przenosi się do mieszkania lub na strych budynku. Z kolei przewody nieszczelne często są przyczyną zatruć tlenkiem węgla, nazywanego czadem, którego ulatnianie się nie daje żadnych objawów – gaz ten nie ma smaku, barwy ani zapachu, nie powoduje też uczucia duszności czy szczypania oczu.

Aby zapobiec tragediom, należy samodzielnie dbać o konserwację komina lub wynająć firmę kominiarską. Właściciel lub zarządca budynku, zgodnie z Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z zm.), zobowiązany jest do sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych i spalinowych przynajmniej raz do roku. Dodatkowo zobowiązany jest także do usuwania zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i dymowych co najmniej dwa razy w roku od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym oraz co najmniej cztery razy w roku od palenisk opalanych paliwem stałym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).

Jeżeli dojdzie do pożaru w kominie – NIE WOLNO GASIĆ PALENISKA WODĄ! Polanie wody na rozgrzany komin doprowadziłoby do jego pęknięcia. Do gaszenia ognia możemy użyć piasku – sprawdzi się bardzo dobrze. Oczywiście poza wygaszeniem paleniska należy je zamknąć oraz powiadomić niezwłocznie Państwową Straż Pożarną.