Europejski certyfikat CE (Conformité Européenne) jest wyrazem zgodności danego produktu z przepisami Unii Europejskiej. Umieszczenie znaku CE na wyrobie jest oświadczeniem producenta na własną odpowiedzialność, że dany produkt spełnia