Budowa komina regulowana jest w Polsce normą PN EN 1443, która precyzyjnie określa wygląd i skład komina, wymogi dotyczące jego oznaczenia i konstrukcji. W skład komina oraz jego